Drzewa, które nie lubią dotyku innych drzew

 

crown-shyness-1
fot. via Wikimedia Commons

Nienaruszalność przestrzeni osobistej to bardzo ważna rzecz. Cenią ją sobie ludzie, zwierzęta oraz, jak się okazuje, również niektóre drzewa. Istnieje mianowicie kilka gatunków, które z jakiegoś powodu nie lubią dotykać się z innymi drzewami tego samego gatunku, w efekcie czego pomiędzy ich koronami powstają szpary tworzące ciekawe wzory. Zjawisko to w języku angielskim nosi nazwę crown shyness (polskiej nazwy Dziwowisko nie znalazło), a jego dokładnej przyczyny jak dotąd nie udało się naukowcom ustalić.

Na zamieszczonych tu zdjęciach oraz filmie widać przykład tego fenomenu występujący pośród drzew z gatunku Dryobalanops aromatica w Malezji.


fot. via mynatureexperiences.wordpress.com