Drzewa, które nie lubią dotyku innych drzew

 


fot. via Wikimedia Commons

Nienaruszalność przestrzeni osobistej to bardzo ważna rzecz. Cenią ją sobie ludzie, zwierzęta oraz, jak się okazuje, również niektóre drzewa. Istnieje mianowicie kilka gatunków, które z jakiegoś powodu nie lubią dotykać się z innymi drzewami tego samego gatunku, w efekcie czego pomiędzy ich koronami powstają szpary tworzące ciekawe wzory. Zjawisko to w języku angielskim nosi nazwę crown shyness (polskiej nazwy Dziwowisko nie znalazło), a jego dokładnej przyczyny jak dotąd nie udało się naukowcom ustalić.

Na zamieszczonych tu zdjęciach oraz filmie widać przykład tego fenomenu występujący pośród drzew z gatunku Dryobalanops aromatica w Malezji.


fot. via mynatureexperiences.wordpress.com