Egzystencjalne treści podane w stylistyce komputerowych komunikatów o błędach

 

Komunikaty o błędach, jakie często serwują nam komputery, mogą być dobrą metaforą stanów emocjonalnych współczesnego człowieka. Do takiego wniosku doszła nowojorska artystka Victoria Siemmer (używająca też pseudonimu Witchoria), która realizuje projekt p.t. Human Error. W jego ramach tworzy ona wyimaginowane komunikaty komputerowe, które odnoszą się do kwestii egzystencjalnych ze szczególnym uwzględnieniem miłosnego zawodu. Komunikaty te Siemmer nanosi następnie na zeskanowane fotografie polaroidowe, które budują dla poszczególnych treści odpowiedni nastrój.

komunikaty-komputerowe-1

komunikaty-komputerowe-2

komunikaty-komputerowe-3

komunikaty-komputerowe-4

komunikaty-komputerowe-5

komunikaty-komputerowe-6

komunikaty-komputerowe-7

komunikaty-komputerowe-8

komunikaty-komputerowe-9

komunikaty-komputerowe-10