Fińskie radio nadaje wiadomości po łacinie

 


fot. via nytimes.com 

Wbrew temu co może się wydawać, łacina nie jest językiem zupełnie martwym. Wciąż pełni ona funkcję języka urzędowego w Watykanie (obok języka włoskiego), jest powszechnie używana w naukach przyrodniczych, a także stale naucza się jej na różnych uczelniach. Jakby tego było mało, można ją też usłyszeć w radiu, a konkretnie - w fińskiej stacji radiowej YLE Radio 1. Ta publiczna rozgłośnia od 1989 r. nadaje cotygodniową audycję o nazwie Nuntii Latini, w której po łacinie prezentowany jest przegląd aktualnych wiadomości ze świata. Z naturalnych względów dziennikarze muszą czasami stosować neologizmy, ponieważ klasyczny język łaciński nie zawsze przystaje do współczesności. Na przykład internet w ich wersji to interrete - od inter (pomiędzy) i rete (sieć).

Poniżej wydanie Nuntii Latini, w którym poinformowano m.in. o śmierci Margaret Thatcher.