Animowany gif ukazuje niezwykły proces łączenia dziesiątek różnych zdjęć w jedną spójną fotografię

 

Oto zdjęcie pochodzące z portfolio ukraińskiego studia fotograficznego Positive Pictures i wykorzystane w reklamie firmy Volia.

kompozycja warstw

Choć w ogóle tego nie widać, fotografia ta powstała z połączenia dziesiątek fragmentów różnych zdjęć, które warstwa po warstwie zostały skrupulatnie skomponowane w jedną całość. To esktremalne wykorzystanie Photoshopa – trudno powiedzieć, czy w tym przypadku konieczne, ale na pewno imponujące – pokazuje poniższy gif.

kompozycja-warstw-2