Ilustrowana lista zakupów sporządzona ręką Michała Anioła


Nawet tak wielki artysta jak Michał Anioł musiał czasami zaprzątać sobie głowę tak prozaicznymi sprawami jak robienie zakupów. Nie robił ich co prawda osobiście, ponieważ miał od tego służących. Ci zaś często byli analfabetami, dlatego kiedy Michał Anioł wysyłał ich na targ, sporządzał im ilustrowane listy zakupów. Jedna z nich, zamieszczona poniżej, zachowała się do dzisiaj i znajduje się w zbiorach florenckiego muzeum Casa Buonarroti.

A co takiego jadł renesansowy geniusz? Otóż okazuje się, że odżywiał się całkiem zdrowo. W niniejszym przypadku Michał Aniol zażyczył sobie bowiem m.in. śledzia, cztery sardele, dwie zupy koperkowe i nieco wina.

lista zakupów