Tak brzmi najstarszy znany utwór muzyczny świata – hurycka pieśń religijna sprzed 3400 lat

 

najstarsza-piosenka

W latach 50. XX wieku w ruinach starożytnego miasta-państwa Ugarit na terenie obecnej Syrii archeologowie wykopali gliniane tablice pochodzące z ok. XIV wieku p.n.e i pokryte huryckimi tekstami zapisanymi pismem klinowym. Jedna z tych tablic zawierała tekst hymnu do Nikkal (kananejskiej bogini sadów), jak również swoisty rodzaj notacji muzycznej, co czyni z tego utworu najstarszą znaną kompozycję zapisaną przy użyciu właśnie muzycznej notacji.

Poniżej można usłyszeć dwie próby przełożenia tej notacji na współczesny zapis nutowy. Autorem pierwszej jest Anne Draffkorn Kilmer – profesor asyrologii z Uniwersytetu Kalifornijskiego, która swoją transkrypcję opublikowała w 1972 roku po kilkunastu latach pracy nad nią. Oto jej wersja MIDI.

Tutaj z kolei wykonanie brytyjskiego muzyka Michaela Levy’ego, który zaaranżował hymn do Nikkal na lirę, korzystając z transkrypcji dokonanej przez Richarda Durnbilla – autora książki The Archeomusicology of the Near East. Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie ze wskazówkami zawartymi na glinianej tablicy utwór ten był przeznaczony do zaśpiewania przy akompaniamencie instrumentu strunowego przypominającego właśnie lirę.