7 nietypowych ruchów religijnych

 

Dudeizm

dziwne religie
fot. dudeism.com

Dudeizm to ruch religijny będący mieszanką taoizmu, buddyzmu, epikureizmu, a przede wszystkim – światopoglądu, którego uosobieniem jest główny bohater filmu Big Lebowski o pseudonimie Dude, czyli Koleś. Ten grany przez Jeffa Bridgesa podstarzały hippis charakteryzuje się wyjątkowo luźnym podejściem do życia, a do jego ulubionych zajęć należą: palenie marihuany, picie piwa, gra w kręgle i spotkania z przyjaciółmi. Właśnie w takiej postawie życiowej głęboki sens dostrzegł amerykański dziennikarz Olivier Benjamin, który w 2005 r. po obejrzeniu filmu doznał olśnienia i założył nową religię. Cała filozofia dudeizmu sprowadza się głównie do bycia wyluzowanym i zachowywania trzeźwego dystansu do rzeczywistości. Tylko w taki sposób według Benjamina można ustanowić harmonię z własną wewnętrzną naturą i uodpornić się na wymogi współczesnego świata, w którym jednostka poddawana jest nieustannej presji społecznych oczekiwań. Poglądy te spotkały się z dużym odzewem na całym świecie i szacuje się, że liczba ich wyznawców w 2012 r. przekroczyła 160 000. Sam Benjamin stał się nawet bohaterem spotu reklamowego marki Volkswagen, która w ramach akcji promującej kino niezależne wyprodukowała kilka reklamówek pokazujących, jak filmy mogą odmieniać ludzkie życie.

 

Ruch Księcia Filipa

dziwne religie
fot. Christopher Hogue Thompson/Wikipedia

Na należącej do Republiki Vanuatu wyspie Tanna żyję plemię Yaohnanen, dla którego obiektem religijnego kultu jest książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II. Według lokalnych wierzeń książę jest potomkiem pradawnego ducha z pobliskich gór i jako taki ma status boga. Geneza tego kultu sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy to Vanuatu było angielsko-francuską kolonią znaną pod nazwą Nowe Hebrydy. Mieszkańcy wyspy od wieków przekazywali sobie legendę o synu górskiego ducha, który przybędzie zza mórz, będzie miał białą skórę i poślubi wszechwładną kobietę. Mit zaczął przybierać realne kształty, gdy tubylcy zauważyli cześć, jaką kolonialni urzędnicy oddają księciu Filipowi i królowej Elżbiecie, wieszając ich portrety na ścianach rządowych placówek. Dodatkowo nieświadoma niczego para królewska złożyła na Vanuatu oficjalną wizytę w 1974 r., czym jeszcze bardziej umocniła nietypowe wierzenia miejscowych. Książę Filip w końcu jednak dowiedział się o kulcie własnej osoby i od tego czasu okazjonalnie wysyła do starszyzny plemienia Yaohnanen swoje zdjęcia, które na wyspie Tanna uchodzą za najświętsze relikwie.

 

Raelianizm

dziwne religie
fot. carmenslade/Wikipedia

Raelianizm to największy na świecie ruch religijny oparty na wierze w UFO. Został on założony w 1974 r. przez francuskiego dziennikarza motoryzacyjnego Claude’a Vorilhona, który obwieścił, że pewna istota pozaziemska nawiązała z nim kontakt, wyjawiła mu prawdę o pochodzeniu życia na Ziemi i przekazała instrukcje dla ludzkości. Vorilhon przyjął wtedy imię Rael, dając tym samym początek ruchowi, który w ciągu kilku lat zdobył międzynarodową popularność. Raelianie wierzą, że życie na Ziemi zostało stworzone przez zaawansowaną, pozaziemską cywilizację o nazwie Elohim, której przedstawiciele są człekopodobni. Od wieków wysyłali oni na naszą planetę różnych proroków (takich jak Budda, Mojżesz, Jezus czy Mahomet), którzy mieli być duchowymi przewodnikami ludzkości i stopniowo przygotowywać ją na spotkanie z Elohim. Gdy poziom zaawansowania technologicznego na Ziemi okazał się wystarczający, kosmiczni przybysze postanowili szerzej objawić się światu poprzez zjawiska określane mianem UFO. W końcu nawiązali osobisty kontakt z Claudem Vorilhon i powierzyli mu misję szerzenia wiedzy na ich temat oraz wybudowania specjalnej ambasady, na terenie której Elohim mogliby wylądować i w atmosferze miłości oficjalnie przywitać się z ludźmi. Zgodnie z zaleceniami Elohim Raeliańska Ambasada dla Istot Pozaziemskich powinna powstać na obszarze eksterytorialnym i najlepiej w Jerozolimie, gdyż budowla ta ma być realizacją wizji Trzeciej Świątyni opisanej w starotestamentowej Księdze Ezechiela. Negocjacje z rządem Izraela na temat tego przedsięwzięcia zakończyły się jednak fiaskiem, a sporną kwestią okazał się ponoć oficjalny symbol ruchu raeliańskiego, którym jest Gwiazda Dawida z umieszczoną w jej środku swastyką. Ostateczna lokalizacja ambasady nie jest więc jeszcze znana, ale raelianie utrzymują, że kilka państw jest tym projektem żywo zainteresowanych, a prowadzone z ich rządami rozmowy są bardzo zaawansowane.

 

The Family International

The Family International to obecna nazwa ruchu religijnego, który został założony w Kalifornii w 1968 r. jako Children of God. Ta inspirowana ideologią hippisowską wspólnota znana jest przede wszystkim z łączenia chrześcijaństwa z różnymi motywami seksualnymi. W celu umacniania więzi między członkami ruchu zachęca się ich m.in. do dzielenia się partnerami i obcowania płciowego z jak największą ilością współwyznawców. Oprócz tego jedną z głównych idei grupy jest tzw. doktryna Loving Jesus. Według jej założeń wszyscy chrześcijanie są kochankami Jezusa i aby wyrazić swoją miłość do niego, powinni wizualizować sobie jego obraz podczas stosunków seksualnych bądź masturbacji. The Family International to również jedna z nielicznych we współczesnej kulturze zachodniej społeczności, która stosowała prostytucję religijną. W ramach poszukiwania niekonewncjonalnych form ewangelizacji twórca wspólnoty Moses David wprowadził praktykę określaną mianem flirty fishing, która obowiązywała w latach 1974-1987 i polegała na tym, że członkinie ruchu uwodziły obcych mężczyzn w celu nawrócenia ich na wyznawaną przez siebie wiarę.

 

Kopimizm

Misjonarski Kościół Kopimizmu to założony w Szwecji i oficjalnie zarejestrowany przez tamtejsze władze związek wyznaniowy zrzeszający ludzi zwanych potocznie piratami internetowymi. Członkowie tego ruchu za najświętszą wartość uważają wiedzę oraz możliwość swobodnego dzielenia się nią, co w rzeczywistości oznacza nieograniczone kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych oraz wszelkich innych plików bez względu na ich status dotyczący praw autorskich. Filozofię tę w symboliczny sposób wyrażają skróty klawiszowe CTRL-C i CTRL-V (czyli „kopiuj” i „wklej”), które dla Kopimistów uchodzą za święte. W kwietniu 2012 roku w Belgradzie odbył się pierwszy kopimistyczny ślub zawarty między obywatelem Włoch a Rumunką. Przedstawiciele ruchu skomentowali to wydarzenie następująco: „Miłość polega na dzieleniu się – małżonkowie dzielą ze sobą wszystko. Mamy nadzieję, że para ta skopiuje i zremiksuje swoje komórki DNA i powstanie nowe życie. To jest właśnie duch Kopimizmu”.

 

Kościół Eutanazji

kosciol-eutanazji
fot. churchofeuthanasia.org

Kościół Eutanazji (KE) to organizacja parareligijna założona w USA na początku lat 90-tych XX w.przez transseksualnego muzyka Chrisa Kordę. Głównym jej celem jest walka z przeludnieniem na Ziemi i uświadamianie społeczeństwa na temat zagrożeń z nim związanych. Według wyznawców KE to właśnie zbyt duża liczebność przedstawicieli homo sapiens jest bowiem przyczyną większości problemów, jakie trapią współczesny świat. KE realizuje swoją misję poprzez szerzenie idei, które mogłyby się przyczynić do zmniejszenia ludzkiej populacji, i które sprowadzają się do jednego przykazania: „Nie rozmnażaj się”. Wsparte są one dodatkowo przez cztery dobrowolnie stosowane zasady, czyli Samobójstwo, Aborcję, Kanibalizm (ograniczony do spożywania tylko martwych ciał) oraz Sodomię (rozumianą jako każdy akt seksualny, który nie prowadzi do rozmnażania). Całą tę ideologię KE promuje za pośrednictwem kazań internetowych, a także podczas różnego rodzaju happeningów i manifestacji organizowanych w realu. Najczęściej odbywają się one pod bardzo treściwym hasłem: „Chroń planetę – zabij się!”.

 

Pastafarianizm

latający potwór spagetti
fot. veganza.org

Pastafarianizm, czyli Kościół Latającego Potwora Spaghetti, to ruch będący w zamierzeniu parodią religii monoteistycznych, a przede wszystkim – odpowiedzią na tzw. teorię inteligentnego projektu, która odrzuca darwinowską teorię ewolucji i zakłada, że za powstaniem wszechświata oraz życia na Ziemi stoi „inteligentna przyczyna” utożsamiana najczęściej z chrześcijańskim Bogiem. Początki pastafarianizmu sięgają 2005 r., kiedy to amerykański fizyk Bobby Henderson postanowił zaprotestować przeciwko postulatom, aby w szkołach w stanie Kansas na lekcjach biologii nauczano o teorii inteligentnego projektu na równi z teorią ewolucji. Henderson opublikował wtedy list otwarty skierowany do stanowej Komisji Edukacji, w którym zażądał, aby na tak samo równych prawach nauczano również o Latającym Potworze Spaghetti jako stwórcy wszechświata. Choć nie doczekał się żadnej oficjalnej odpowiedzi ze strony władz, to sprawa szybko została zauważona przez media i zdobyła szczególny rozgłos w internecie. W związku z rosnącą popularnością swojej inicjatywy, Henderson zaczął rozwijać dogmaty wymyślonej przez siebie pseudoreligii. Zgodnie z ich niektórymi założeniami świat został stworzony przez Latającego Potwora Spaghetti pod wpływem alkoholu. W pastafariańskim Niebie znajduje się wulkan piwa oraz fabryka striptizerek – w Piekle jest podobnie, tylko że piwo jest nieświeże, a striptizerki mają choroby weneryczne. Jeśli chodzi o ludzi, to wyewoluowali oni z piratów, z którymi dzielą 99,9% DNA. Z kolei spadek liczby tych ostatnich jest bezpośrednią przyczyną globalnego ocieplenia – dowodem na to ma być Somalia, która ze wszystkich krajów ma obecnie najwięcej aktywnych piratów, a zarazem najniższy poziom emisji dwutlenku węgla. Te oraz wiele innych nauk pastafarianizmu znalazły tysiące zwolenników na całym świecie. Wspólnymi siłami napisali oni nawet wzorowaną na Biblii świętą księgę swojej religii zatytułowaną Luźny Kanon. Jeden z jej fragmentów mówi: „Jam jest Latający Potwór Spaghetti. Nie będziesz miał innych potworów przede mną…”.