Radary lotnicze w czasach, kiedy nie było radarów lotniczych

 

Mniej więcej od połowy I wojny światowej do początków II wojny światowej armie różnych krajów eksperymentowały ze sprzętem, który dziś określa się często mianem radarów akustycznych (choć niezbyt słusznie, ponieważ słowo „radar” wywodzi się od angielskiego zwrotu radio detection and raging, który oznacza „radiowe wykrywanie i namierzanie”). Były to przedziwnie wyglądające urządzenia mające pomóc w wykrywaniu samolotów nieprzyjaciela poprzez wychwytywanie dźwięków ich silników. Ostatecznie zrezygnowano z ich stosowania na początku lat 40-tych XX w., kiedy to do użycia weszły radary działające w oparciu o fale radiowe.

radary wojskowe

radary-wojskowe-3

radary-wojskowe-4

radary-wojskowe-2

radary-wosjkowe-6

radary-wojskowe-5

radary-wojskowe-7

radary-wojskowe-8

EPSON scanner Image